ارسال مدارک:
بخش ارسال مدارک برای پشتیبان سایت بمنظور دریافت مدارک و تایید آنها خواهد بود.
- ارسال تمامی تصاویر با فرمت jpg , png قابل قبول می باشد.
- حجم تصاویر تا 100 مگابایت مجاز می باشد.